Jūsų naršyklė tik iš dalies palaiko šių puslapio funkcionalumą. Rekomenduojame naudoti Edge, Chrome, Safari arba Firefox naršykles.

Krepšelis

Taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „AUKSO ŽUVYS“ susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „AUKSO ŽUVYS“, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba kai ir kiek tai būtina užsakymui įvykdyti, duomenims tvarkyti bei atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „AUKSO ŽUVYS“ turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje „AUKSO ŽUVYS“ sutinka su šiomis pirkimo ir pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės „AUKSO ŽUVYS“ teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai reikalinga užsakymo įvykdymui.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi „AUKSO ŽUVYS“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

4.8. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti sutarties.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis internetine parduotuve „AUKSO ŽUVYS“.

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais įskaitant PVM.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

5.7. Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +37061608460 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00) arba el. paštu info@auksozuvys.lt (bet kuriuo metu).

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekių pristatymo sąlygos bus pateiktos, kai įvesite prekių pristatymo adresą ir pasirinksite prekių pristatymo būdą. Su Parduotuvėje taikomomis pristatymo sąlygomis galite susipažinti čia: https://auksozuvys.knygynas.lt/pristatymas

6.2. Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie prekių krepšelio sumos, kai įvesite prekių pristatymo adresą.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, Pirkėjas turi pasirūpinti, kad kas nors vietoj jo tai galėtų padaryti, ir nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę skiltyje „Pastaba kurjeriui“. Tuo atveju, jei prekes pristačius nurodytu adresu jų priimti negali nei Pirkėjas, nei jo įgaliotas asmuo, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.5. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar siuntų atsiėmimo punkto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar siuntų atsiėmimo punkto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės Pirkėjui dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar siuntų atsiėmimo punkto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.

6.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės ar netinkamas jų kiekis.

6.9. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui neužsakytų prekės (-ių) nuotraukas.

6.10. Jei Pirkėjas per siuntų paslaugos teikėjo nurodytą laiką neatsiėmė prekės ir jį buvo grąžinta Pardavėjui, siunta antrą kartą gali būti išsiųsta tik Pirkėjui sumokėjus siuntimo mokestį.

7. Prekių kokybė, garantijos

7.1. Visi internetinėje parduotuvėje „AUKSO ŽUVYS“ parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

7.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Remiantis LR Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, kokybiškos spausdintos knygos ir kita poligrafinė produkcija yra negrąžinamos.

8.2. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str., prekes (išskyrus spausdintas knygas ir kitą poligrafinę produkciją) galite grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos.

8.3. Gavus užsakymą kreiptis el. paštu knygos@auksozuvys.lt arba telefonu +37061608460 dėl nekokybiškos prekės. Nekokybiška prekė bus pakeista kokybiška arba grąžinti sumokėti pinigai. 8.4. Nekokybiškos prekės keitimo / siuntimo išlaidas apmoka leidykla.

8.5. Grąžinamos prekės turi būti: originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesuplėšytos ir nesugadintos, nenaudotos, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas jas gavo, nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeista originali pakuotė, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

8.6. Grąžinant prekes būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jų įsigijimo ir grąžinimo/keitimo dokumentą, kurį atsiųsime Jums elektroniniu paštu. Kreiptis knygos@auksozuvys.lt

8.7. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta, adresu VŠĮ „AUKSO ŽUVYS“ – Rudausių sodų 1-oji g.12, Vilnius LT- LT10106.

8.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei grąžinama prekė buvo panaudota, sugadinta, buvo pagaminta arba pakoreguota individualiai pagal specialų užsakymą.

8.9. Grąžinamų arba keičiamų kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos. Siuntimo išlaidos yra padengiamos leidyklos sąskaita tuo atveju, jei prekė buvo brokuota.

8.10. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta). Dovanų kuponas į pinigus nėra keičiamas.

8.11. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

9. Rinkodara ir informacija

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje „AUKSO ŽUVYS“ gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.3. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10.5. Pardavėjas neatsako už knygų turinį (pvz., korektūros, redagavimo, vertimo klaidas ir kokybę), dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai knygos leidėjui, nurodytam prie kiekvienos knygos techninių detalių.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.